SEKV, spol. s r.o. - silnoproudé energetické kabely a vedení

 

Reference

Větrné elektrárny Břežany
Větrné elektrárny Břežany
Výkop kabelové rýhy Břežany
Výkop kabelové rýhy Břežany
Kabelové trasy Břežany
Kabelové trasy Břežany
Kiosková trafostanice Břežany
Kiosková trafostanice Břežany
Kabely VN
Kabely VN
Kabely VN
Kabely VN
Ukotvení kabelů VN ve svahu
Ukotvení kabelů VN ve svahu
Stavba stožárů VN 22 KV
Stavba stožárů VN 22 KV
Oprava VVN 110 KV
Oprava VVN 110 KV
 
© SEKV, spol. s r.o. 2014   ..::..   webmaster: SEKV spol. s r.o. - Dvorak